Хабарландыру

Хабарландыру

 

"РУ-6" ЖШС  13.08.2019 ж., сағат 11:00 сауда-саттықтың Ағылшын тәсілімен аукцион өткізеді.

 Сауда - саттықты ұйымдастырушының орналасқан жері: Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл шатқалы, №3 Құрылыс, "РУ-6" ЖШС кеңсесі (бұдан әрі мәтін бойынша – сауда-саттықты өткізу орны):

- Лот №1 қара металл қалдықтары – 60000 кг.;

- Лот № 2 түрлі-түсті металл қалдықтары мыс – 668 кг.:

- Лот № 3 түрлі-түсті металл қалдықтары алюминий – 125 кг.

Сауда-саттықтың әлеуетті қатысушысы сатылатын активпен 29.07.2019ж.– 02.08.2019 ж. аралығында сауда-саттық өткізу орны бойынша таныса алады:

- Лот №1 бастапқы бағасы 1 722 000 тнг., бағаның өзгеру қадамы 86 000 тнг.;

- Лот №2 бастапқы бағасы 828 320 тнг.; бағаның өзгеру қадамы 41 400тнг.;

- Лот №3 бастапқы бағасы 33 750 тнг.; бағаның өзгеру қадамы  1 600 тнг.

Сауда-саттыққа ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы жеңімпаз болып табылады:

- №1 лот бойынша кепілдік жарнаның мөлшері – 86 000 теңге;

- №2 лот бойынша кепілдік жарнаның мөлшері – 41 400 теңге;

- №3 лот бойынша кепілдік жарнаның мөлшері – 1 600  теңге.

Кепілдік жарнаны төлеу үшін банк деректемелері: БСН-060 440 002 000, БИК-HSBKKZKX, ЖСК KZ126010201000143141, КБЕ 17, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ ҚФ».

Саудаға қатысуға өтінім сауда-саттық өткізу орнында 07.08.2019 ж. сағат 17:00-ге дейін берілуі тиісті.

Саудаға қатысу өтінім үлгісі www.ru6, kazatomprom.kz веб-сайтта орналастырылған. Байланыс тел: 8 (72432) 7-94-19.

Тасымалдау, дайындау, тиеу және басқа да ауыртпалықтар сатып алушының есебінен жүргізіледі.

Саудаға қатысушы ретінде тіркелу үшін қажетті талаптар:

1. Жеке тұлғалар үшін:

- төл құжаттың (паспорттың) немесе жеке куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;

- банктік шот көрсетілген анықтаманың түпнұсқасы;

- металл қалдықтарын дайындауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыруға рұқсат беру құжаты (лицензия).

- Заңды тұлғалар үшін:

- нотариалды куәландырылған Жарғының көшірмесі (енгізілген барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен);

- нотариалды куәландырылған Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелімі туралы куәлігі немесе арнайы веб-сайтка сілтеме;(www.e.gov.kz)

- нотариалды куәландырылған Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы мәліметтер бар анықтама немесе құрылтай құжаттарының көшірмелері;

- банктік шот көрсетілген анықтаманың түпнұсқасы;

- кепілдік жарнаның төленгендігі туралы құжаттың түпнұсқасы;

- өкілеттілікті куәландыратын құжаттың түпнұсқасы;

- заңды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нотариалды куәландырылған көшірмесі (лот бойынша қалдықтың түріне сәйкес);

- заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктері консорциум туралы қужаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі және мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі.

 

 

 

Бас директорының орынбасары                                       Сулейменов Б.М.