Қызмет

№6 Кен Басқармасының негізгі қызмет түрлері:

  • уран кенін өндіру
  • басқалай бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
  • қауіпті қалдықтарды жинау
  • қауіпсіз қалдықтарды жинау
  • қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою
  • қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою